ไบรท์สไมล์ คลินิกทันตกรรม-จัดฟัน

ฟอกฟันขาว

สีของฟันสามารถทำให้ขาวขึ้นได้จากการฟอกสีฟันด้วยน้ำยาเคมี ซึ่งจะเห็นผลในครั้งแรกที่ทำ แต่อาจมีการเสียวฟันหลังทำ 3-7 วัน

จัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน เป็นการแก้ไขปัญหาฟันที่เรียงตัวไม่สวยงาม ซึ่งปัจจุบันทันตกรรม-จัดฟัน นั้นได้รับความนิยมค่อนข้างมาก เพราะ.....

ฟันปลอม

In orthodontics if the teeth are crowded, sound teeth may be extracted to create space so the rest of the teeth can be straightened.

รักษารากฟัน

Plaque is the primary cause of gum disease. However, other factors can contribute to periodontal disease.

ABOUT OUR CLINIC

ไบรท์สไมล์ คลินิกทันตกรรม-จัดฟัน ก่อตั้งเมื่อปีพศ.2555 โดยทันตแพทย์หญิงอรอุมา เรืองกาญจนวิทย์ หรือหมออร เป็นผู้ก่อตั้งคลินิกขึ้นสาขา1 อยู่หน้าหมู่บ้านศศิธร16 ฝั่งศูนย์รถยนต์อีซุซุ และสาขา2 อยู่ตรงข้ามแพล็ตตินั่มคอนโด ข้างซอยมาบยางพร27

  • " ฟันสวย ยิ้มมั่นใจ "
  • สะอาด ปลอดเชื้อ ทันสมัย ในราคาไม่แพง
  • ใส่ใจบริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียม

พันธกิจของเรา คือ บริการทางทันตกรรมที่ต้องให้เข้าถึงได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ Read more >

พันธมิตรของเรา

MEET OUR DOCTORS

All staff members of Dental Clinic are licensed professionals. Our staff consists of licensed general dentists, hygienists, dental assis-
tants, an endodontist, a periodontist, and an oral surgeon.

Wyatt Esmond
General Dentist
Arnie Alban
Pedodontics
Dustin Callahan
Orthodontist
Kristin Weaver
Hygienist
Leslie Adams
Prosthodontics

OUR DOCTORS

!
!
!
!
?
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
READ MORE

Dental Clinic in numbers

We can talk for a long time about advantages of our Dental clinic before other medical treatment facilities.
But you can read the following facts in order to make sure of all pluses of our clinic:

12
YEARS
OF EXPEREANCE
2405
HAPPY PATIENTS
84
QUALIFIED STUFF
67
MASTER
CERTIFICATIONS

SUCCESS STORIES

Happy patients stories

Jeanette Evvie
Student
My visits to Dental clinic is always more than just a pleasant experience! I had my cleaning done by Arnie Alban and she did an absolutely impeccable job!! She meticulously and patiently removed the most stubborn stains without causing any discomfort! If you are seeking perfection, then I highly recommend Arnie!
Tooth whitening can be a very effective way of lightening the natural colour of your teeth without removing any of the tooth surface.
  • Teeth whitening
  • Teeth cleaning
BEFORE
AFTER
Candice Heath
Office Manager
I just recently had my braces taken off and to my amazement, underneath was the most beautiful smile I ever could have dreamed possible. I just wanted to thank you for giving me so much to smile about!
Orthodontics can give you the straight teeth and proper bite that will help you chew better, smile more often, and keep your teeth longer.
  • Orthodontic treatment
  • Bite correction
BEFORE
AFTER

TESTIMONIALS

Many of our patients are our friends now, and they recommend our Dental clinic to their friends and come with their children and
senior parents to us. We are very proud that you entrust the health of your relatives to us!

This was my first dental treatment in many years and Dr. Callahan made me feel relaxed and calm. It was completely painless and issue free. I thoroughly recommend both Dr. Callahan and Dental clinic. Excellent caring staff!
Caetlin Madyson
Comprehensive Cleaning
I would like to say a big thank you to all the team at Dental Clinic, from the charming and efficient reception staff to all the dental team. Dr Wyatt's is a truly first class outfit that are the epitome of professionalism. Satisfied with the service.
James Mitchell
General Dentistry
I'm new to Dental Clinic and I have got to say that I am rather impressed with their team's professionalism. I booked online through their website, and I immediately got a call from Diana, their receptionist, confirming my appointment.
Tracey Todd
Teeth Whitening
Hands down the best dental clinic I've been to. You'll pay a little more than other clinics but you'll get it right the first time. From the reception to the coffee and down to the dentists; simply awesome! Great customer service. Very satisfied.
William Murphy
Crown, Root Canal

LATEST NEWS

We will always keep you informed about fresh news of our Dental clinic. Moreover, you will find useful articles about dental care,
the newest technologies in the treatment, oral hygiene, and interesting events related to dentistry and medicine in general.

03.10.2016
7
Dental implant placement is no longer performed only by oral surgeons and periodontists; general dentists are also increasingly providing difficult surgical implant services. Dental implants may be used to replace single teeth, replace multiple teeth.
03.10.2016
12
Dental implant placement is no longer performed only by oral surgeons and periodontists; general dentists are also increasingly providing difficult surgical implant services. Dental implants may be used to replace single teeth, replace multiple teeth.
03.10.2016
7
Dental implant placement is no longer performed only by oral surgeons and periodontists; general dentists are also increasingly providing difficult surgical implant services. Dental implants may be used to replace single teeth, replace multiple teeth.
03.10.2016
12
Dental implant placement is no longer performed only by oral surgeons and periodontists; general dentists are also increasingly providing difficult surgical implant services. Dental implants may be used to replace single teeth, replace multiple teeth.

TOP TIPS FROM DOCTORS

Tooth whitening (termed tooth bleaching when utilizing bleach), is either restoration of natural tooth shade or whitening beyond natural tooth shade, depending on the definition used.

Restoration of the underlying, natural tooth shade is possible by simply removing surface (extrinsic) stains (e.g. from tea, coffee, red wine and tobacco) and calculus (tartar). This is achieved by having the teeth cleaned by a dental professional (commonly termed "scale and polish".

General Dentist

Tooth whitening (termed tooth bleaching when utilizing bleach), is either restoration of natural tooth shade or whitening beyond natural tooth shade, depending on the definition used.

Restoration of the underlying, natural tooth shade is possible by simply removing surface (extrinsic) stains (e.g. from tea, coffee, red wine and tobacco) and calculus (tartar). This is achieved by having the teeth cleaned by a dental professional (commonly termed "scale and polish".

Pedodontics

Tooth whitening (termed tooth bleaching when utilizing bleach), is either restoration of natural tooth shade or whitening beyond natural tooth shade, depending on the definition used.

Restoration of the underlying, natural tooth shade is possible by simply removing surface (extrinsic) stains (e.g. from tea, coffee, red wine and tobacco) and calculus (tartar). This is achieved by having the teeth cleaned by a dental professional (commonly termed "scale and polish".

Orthodontist

Tooth whitening (termed tooth bleaching when utilizing bleach), is either restoration of natural tooth shade or whitening beyond natural tooth shade, depending on the definition used.

Restoration of the underlying, natural tooth shade is possible by simply removing surface (extrinsic) stains (e.g. from tea, coffee, red wine and tobacco) and calculus (tartar). This is achieved by having the teeth cleaned by a dental professional (commonly termed "scale and polish".

Hygienist

Tooth whitening (termed tooth bleaching when utilizing bleach), is either restoration of natural tooth shade or whitening beyond natural tooth shade, depending on the definition used.

Restoration of the underlying, natural tooth shade is possible by simply removing surface (extrinsic) stains (e.g. from tea, coffee, red wine and tobacco) and calculus (tartar). This is achieved by having the teeth cleaned by a dental professional (commonly termed "scale and polish".

Prosthodontics

Tooth whitening (termed tooth bleaching when utilizing bleach), is either restoration of natural tooth shade or whitening beyond natural tooth shade, depending on the definition used.

Restoration of the underlying, natural tooth shade is possible by simply removing surface (extrinsic) stains (e.g. from tea, coffee, red wine and tobacco) and calculus (tartar). This is achieved by having the teeth cleaned by a dental professional (commonly termed "scale and polish".

Pediatric Dentistry

FAQ

Dental implant placement is no longer performed only by oral surgeons and periodontists; general dentists are also increasingly providing difficult surgical implant services. Dental implants may be used to replace single teeth, replace multiple teeth, or provide abutments for complete dentures or partials. This topic focuses on the placement of single-tooth dental implants.
Dental implant placement is no longer performed only by oral surgeons and periodontists; general dentists are also increasingly providing difficult surgical implant services. Dental implants may be used to replace single teeth, replace multiple teeth, or provide abutments for complete dentures or partials. This topic focuses on the placement of single-tooth dental implants.
Dental implant placement is no longer performed only by oral surgeons and periodontists; general dentists are also increasingly providing difficult surgical implant services. Dental implants may be used to replace single teeth, replace multiple teeth, or provide abutments for complete dentures or partials. This topic focuses on the placement of single-tooth dental implants.
Dental implant placement is no longer performed only by oral surgeons and periodontists; general dentists are also increasingly providing difficult surgical implant services. Dental implants may be used to replace single teeth, replace multiple teeth, or provide abutments for complete dentures or partials. This topic focuses on the placement of single-tooth dental implants.
Dental implant placement is no longer performed only by oral surgeons and periodontists; general dentists are also increasingly providing difficult surgical implant services. Dental implants may be used to replace single teeth, replace multiple teeth, or provide abutments for complete dentures or partials. This topic focuses on the placement of single-tooth dental implants.

PARTNER COMPANIES

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Please select a doctor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Wyatt Esmond
General Dentist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Arnie Alban
Pedodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Dustin Callahan
Ortodontist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Kristin Weaver
Hygienist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Leslie Adams
Prosthodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Style switcher

Choose color style