ระบบบันทึกคนไข้จัดฟัน

ค้นหาด้วยชื่อ
RowNumberรหัสคนไข้่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์Xrayจัดฟันทำแบบพิมพ์ฟันเคลียช่องปากวันที่ปรึกษาจัดฟัน 
1 497-55 ธนพล ติสมัย 0954951152 1/1/1900 12:00:00 AM +00:00 Edit Delete
2 617-88 ศิริลักษณ์ ปุ๊กมะดัน 0918074487 Edit Delete
3 147-65 ปทุมวรรณ ขัติยะกช 0957506262 Edit Delete
4 648-85 วันเพ็ญ บุตรคำ 0929433595 Edit Delete
5 929-78 ยุวดี สิงห์เชื้อ 0641052847 Edit Delete
6 265-98 สุรชัย จำปานิล 0636257908 Edit Delete
7 787-18 เกษร พรมประเสริฐ 0870530911 Edit Delete
8 777-58 ทรายนภา พิมพ์สมพร 0624429560 Edit Delete
9 872-48 ณีรนุช เรียงภวา 0920105946 Edit Delete
10 559-84 ลดาวัลย์ นันอภัย 0883161389 Edit Delete
1234567
รหัสคนไข้ทั่วไป(DN):
ชื่อ:
นามสกุล:
เบอร์โทรศัพท์:
XRayจัดฟัน
พิมพ์ปาก
เคลียช่องปาก
วันปรึกษาจัด