ระบบบันทึกคนไข้ปรึกษาจัดฟัน สาขา2

ลำดับที่รหัสคนไข้่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แพทย์ผู้รักษา 
1 955-89 รสสุคนธ์ สุทธะ 0814756514 อรอุมา Edit Delete
2 976-78 มาลิณี สมบัติ 0903611889 อรอุมา Edit Delete
3 955-94 สุดารัตน์ อินทรีย์ 0807820363 อรอุมา Edit Delete
4 195-68 ปรียาภัทร ขอนพุทธา 0822323903 อรอุมา Edit Delete
5 592-78 มาริษา ทองอ้ม 0645569527 อรอุมา Edit Delete
6 859-32 ฐิชญา ล้านสา 0914659441 อรอุมา Edit Delete
7 635-43 ณฐพร บุญทา 0636589502 อรอุมา Edit Delete
8 588-25 เจนจิรา เทเวลา 0854630427 อรอุมา Edit Delete
9 592-85 วันชัย ทองบ่อ 0923910555 อรอุมา Edit Delete
10 929-98 อรพิน สิงหมาตย์ 0801622954 อรอุมา Edit Delete
12345678910...
รหัสคนไข้ทั่วไป(DN):
ชื่อ:
นามสกุล:
เบอร์โทรศัพท์:
ระบุแพทย์ผู้รักษา: